Tian Zhu

Tian Zhu; ‘Babe’ 2013. (18 x 12 x 8 cm)

Advertisements